tarim

Tarımdaki Uygulamalar: Özel Su

Su tarımın olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Tarım toprakla özdeştirilir ama su olmazsa tarım olmaz. 

Sanayileşme ve insanlık nüfusunun artışı ile birlikte tarımda kullanılan suyun kalitesi, tarımsal ürünlerin kalitesi açısından vazgeçilmez olmuştur.

Belirli bir işleme göre hazırlanmış özel oranlarda bileşenleri olan su Özel Su (Proses suyu) olarak adlandırılır.

Örnek olarak deiyonize su bir özel sudur. Diğer taraftan bitki yapısına göre ayarlanmış, herhangi bir toksit içermeyen suya bitkiler için özel su denir.

TARIMDA ÖZEL SU UYGULAMALARI VE KESİN ÇÖZÜMLER:

1- Tarımsal Üretim:

 • Özel su kullanılarak tohumun fideye geçiş oranı %70’den %99’a yükseltilir.
 • Aşırı sulanmadan veya doğa olaylarından dolayı ağaçların köküne kadar mantar oluşur. Özel su kullanılarak bu mantarlaşma önlenir.
 • Havadan ve tozdan dolayı zeytin dalı ve pamukta oluşan kanserler tedavi edilir.

2- Tarım Ürünü İşleme:

 • Özel su kullanılarak çimlerde oluşan mantar, yosun ve lavralar yok edilir.
 • Sulama sonrası suda bulunan bakteriler meyve ve sebzeye bulaşır. Özel su kullanılarak yapılan sulamalarda bu bakterilerin oluşumu engellenir.

Özel Su Elde Etme Yöntemleri

 • 1- Elektroliz (Suyun elektrolizi): Suyun bileşimi 2 hidrojen ve 1 oksijendir. (O2H) Suyun doğru akım kullanılarak hidrojen ve oksijenlerine ayrılması işlemine elektroliz denir. Elektroliz, elektrik enerjisi ile ayrıştırma (analiz) işlemidir. Hidrojen üretimi için en basit yöntemdir.

 

Elektroliz Yöntemleri:

 • Elektro kooligasyon (Soğutma)
 • Elektroflokülasyon (Su ve atıksudaki kirleticilerin fizikokimyasal yöntemlerle su ortamından uzaklaştırılmasıdır.)
 • Elektrooksidayon (Kullanılan titanyum, platin, rubidyum, grafit gibi çözünmez elektrotlar ile atıksu ortamındaki kirleticilerin hidroksi radikallerinin oluşumu ile okside edildiği prosestir.)
 • Elektrodializ (Tuzlu sulardan tuzun ayrıştırmasında kullanılır.)
 • İyonizasyon (Gazın ısı alıp plazma durumuna geçmesi hali iyonizasyon ismi ile ifade edilmektedir. Bunun yanında iyonizasyon iyonlaşma ya da iyonlaştırma şeklinde de kullanılmaktadır. İyonizasyon ile bakır ve gümüş iyonları elektrotlar ile suya konulup, iyi bir şekilde dezenfeksiyon sağlamak mümkün olmaktadır.)

2- Kimyasal Arıtma:

Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi ya da kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderilmesidir.

3- Filtrasyon: Filtreleme, içinden yalnızca sıvının geçebileceği bir ortam ekleyerek katıları sıvılardan (sıvılar veya gazlar) ayıran çeşitli mekanik, fiziksel veya biyolojik işlemlerden herhangi biridir. Geçen sıvının filtratı da denir. Fiziksel filtrelerde, büyük boy sıvıdaki katı maddeler, biyolojik filtrelerde partiküller tutulur, yutulur, metabolitler tutulur ve çıkarılır. Ancak, ayırma tamamlanmadı; Katılar bir miktar sıvı ile kirlenecek ve filtrat ince tanecikler içerecektir (gözenek büyüklüğüne, filtre kalınlığına ve biyolojik aktiviteye bağlı olarak).

Filtreleme çeşitleri:

 • Kum filtreleri
 • Multi Media
 • Ultra filtrasyon
 • Ters Osmos
 • Aktif Karbon
 • Antresit

4- UV: UV teknolojisi ile dezenfeksiyon, 254 nm dalgaboylu UV-C ışınları kullanılarak sağlanır. Bu ışınlar mikroorganizmalar ile temas ettiklerinde, DNA‘larına “fotooksidasyon” yoluyla hasar vermektedir. DNA‘sı tahrip olan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir.

5- Ozon: Ozon sudaki koku, demir ve mangan gibi inorganik maddelerin yanı sıra herhangi bir sebeple suya karışan organik maddeleri, ilaç kalıntılarını ve pestisitleri etkin şekilde yükselterek ortamdan uzaklaştırır. Ozon, uygun şekilde ve doğru miktarlarda kullanıldığında etkin bir kimyasal ve mikrobiyolojik dezenfektandır.

6- Deiyonizasyon: Deiyonizasyon (Demineralizasyon) , suyu saflaştırmak amacı ile su içerisinde çözünmüş halde bulunan iyonların, iyon değiştirme işlemi ile sudan uzaklaştırılmasıdır. Deiyonize sistemlerde su içerisinde bulunan iyonlar anyonik ve katyonik reçineler kullanılarak sudan uzaklaştırılır.

Uygulamalarda Kullandığımız Yöntemler

ÖZEL SU

Elektroliz

Kimyasal Arıtma

Filtrasyon

Deiyonizasyon